Contacten toevoegen via XLS importer

< Alle onderwerpen

Hoe voeg je meerdere contact toe in askemo met de XLS importer

Je kunt ook handmatig contacten toevoegen, klik hier als je minder dan 10 contacten wilt toevoegen.

Wil je meerdere contacten tegelijk updaten, klik dan hier om dit via de XLS importer te doen.

1. Selecteer de tab 'Contacts' en klik op 'XLS Import'

2. Klik op 'Download Template'

Het bestand heeft 26 kolommen (Let op: rij 1 niet aanpassen of verwijderen!).

Begin met het toevoegen van contactgegevens in rij 2 van het bestand. Het bestand bestaat uit:

– Kolom A, B en C: Verplichte kolommen (voornaam, achternaam & e-mail) voor iedere nieuwe contact. Let er op dat je een geldig e-mail adres hebt gebruikt.

– Kolom D en E: Optionele kolommen (telefoonnummer en landcode) die handig zijn als je SMS als methode gebruikt om askemo’s te versturen.

– Kolom F: Optionele kolom waarin je label(s) kunt meegeven. Als je meerdere labels ingeeft, gebruik dan een puntkomma en een spatie (; + SPATIE) tussen ieder label in.

– Kolom G en H: Optionele kolommen waarin je de projectnaam en de categorie per contact aangeeft. Let op: Je kunt alleen projecten toevoegen die al in askemo aanwezig zijn. Is dit niet het geval, maak je deze eerst aan in askemo. Zorg ervoor dat je de exacte naam van het project in askemo gebruikt in deze kolom.

– Kolom I en verder: Dit is een herhaling van G en H, je kunt op deze manier een contact toevoegen aan maximaal 10 projecten.

Je kunt per import maximaal 1.000 contacten toevoegen. Wil je meer contacten toevoegen, neem dan contact op.

Labels

Gebruik labels (bijvoorbeeld: klantnaam, locatie, teamnaam) om snel en simpel te zoeken tussen je contacten.

Je gebruikt labels later als je bijvoorbeeld meerdere contacten aan een project wilt toevoegen. Zo voeg je bijvoorbeeld alle medewerkers toe die als standplaats ‘Utrecht’ hebben, met 1 druk op de knop.

3. Sla het bestand op je computer op.

Gebruik altijd de extensie ‘XLSX’ tijdens het opslaan.

Gebruik je een andere spreadsheetoplossing zoals Google Sheets of Numbers (Mac) is dat geen probleem. Vergeet alleen niet het bestand op te slaan als XLSX voordat je naar stap 4. gaat!

4. Upload het bestand

Sleep het XLSX bestand of selecteer het handmatig.

Als de upload om welke reden dan ook niet gelukt is, krijg je een melding waarin verwezen wordt naar de Excel-rij die je moet aanpassen. Nadat je de rij in je Excel hebt aangepast upload je de XLSX opnieuw.

Klaar! Je hebt net askemo-contacten toegevoegd!