3 tips om met bevlogen medewerkers beter te presteren

Onderzoek van Prof. Dr. Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode University, toont aan dat er een positieve relatie is tussen bevlogenheid en prestaties van bedrijven. Bevlogen medewerkers halen meer voldoening uit hun werk, zijn zeer betrokken bij de organisaties en voelen zich vitaal en trots. Hoge bevlogenheid zorgt daarnaast voor een boost in productiviteit en innovatie; én voor minder ziekte(verzuim).

Kortom, meer dan voldoende reden om bevlogenheid te optimaliseren en daarin als organisatie te investeren. Maar hoe zet je de juiste stappen, zonder dat je direct duizenden euro’s investeert?

In dit artikel vat ik de basis van ‘bevlogenheid meten en optimaliseren’ voor je samen. Ik geef je 3 tips om met bevlogen medewerkers beter te presteren. 

Tevredenheid vs. Bevlogenheid

Laat ik met de deur in huis vallen. Dit is geen gevalletje ‘oude wijn in nieuwe vaten’. Er is een behoorlijk verschil tussen een tevreden medewerker en een bevlogen medewerker, met name in gedrag. De eerste stap is dat je organisatie zich bewust moet zijn van het verschil tussen beiden.

Een tevreden medewerker is gelukkig in zijn werk en werkomstandigheden. Hij is blij met zijn collega’s en gelukkig met de arbeidsvoorwaarden. Zijn werkzaamheden voert hij uit zonder zich bovenmatig in te spannen. Kernwoorden zijn: routinematig, reactief en passief. Een tevreden medewerker remt de groei van je organisatie niet af, maar is ook niet degene die zich actief inspant om de groei te optimaliseren.

Een bevlogen medewerker wil (door-)groeien. Daarnaast geniet hij van het proces dat daarbij komt kijken, en haalt er zelfs energie uit. Hij heeft duidelijke doelen en wil die realiseren binnen de organisatie waar hij actief is. Behaalde resultaten maken hem trots en hij stimuleert collega’s tot eenzelfde mindset. Kernwoorden zijn: energiek, actief, ambitieus. Een bevlogen medewerker is continu bezig de groei van je organisatie te optimaliseren.

 

 

Gallup Q12

Gallup is een van de grotere internationale onderzoeksbureaus die zich concentreren op medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het bureau onderzocht hoe groot de samenhang was tussen elke vraag en de prestaties en bevlogenheid van het team. Als je aan je medewerkers bijvoorbeeld de vraag stelt hoe goed de internetverbinding op het werk is, en je ontvangt een lage score, zie je dat dan ook terug in de bevlogenheid?

Na het analyseren van duizenden vragen uit honderden MTO’s kwam Gallup tot de conclusie dat het stellen en analyseren van 12 centrale vragen zorgt voor gelukkige en bevlogen medewerkers: de Gallup Q12.

 

Bevlogen medewerkers vliegen niet uit

Een medewerkerstevredenheidonderzoek wordt door 40% van je medewerkers ingevuld. Dat betekent dat meer dan de helft van je medewerkers dus geen feedback geeft. Dat kan beter!

Roel Schellekens bespreekt waarom je meer en betere feedback krijgt als je het aantal vragen beperkt, maar de frequentie laat toenemen. Je ontvangt praktische tips om je feedbackstrategie laagdrempelig te optimaliseren zodat je meer en betere feedback van je medewerkers krijgt.

 

De eerste twee vragen hebben betrekking op de functionaliteit van het werk: het is duidelijk wat er van mij als medewerker wordt verwacht en ik krijg de middelen dat goed te doen. Vraag 3 t/m 6 is gericht op de medewerker als persoon. Hoeveel oprechte interesse wordt er in mij getoond en hoe word ik gecoacht? Met vraag 7 t/m 10 wordt ingegaan in de verbondenheid van de medewerker met de organisatie. Doet mijn mening er toe en word ik gemotiveerd door mijn collega’s? De laatste twee vragen gaan in op de doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling.

Organisaties die hoog scoren op deze vragen mogen stellen dat ze bevlogen medewerkers hebben, en belangrijker: ze doen het aantoonbaar beter dan organisaties die lager scoren:

 

 

 

Bevlogenheid in de praktijk

De vertaalslag naar de praktijk blijkt voor veel organisaties lastig. Eerdergenoemd onderzoek van Nyenrode toont aan dat maar liefst 87% van de leidinggevenden ‘bevlogenheid’ als de grootste uitdaging ziet. Omdat het juist de leidinggevenden zijn die een grote rol hebben in dit proces loopt de indirecte schade voor Nederlandse bedrijven daardoor op tot 6 miljard euro op jaarbasis.

Ik heb 3 concrete tips die je als leidinggevende kunt inzetten om bevlogenheid te vergroten:

  • Wees betrokken: Luister naar je medewerker, zorg voor voldoende variatie in werkzaamheden en biedt voldoende mogelijkheden tot groei. Daarmee laat je zien dat je het belang van de medewerker vooropstelt;
  • Investeer: Geef toegang tot opleidingen en cursussen. Laat zien dat je geeft om de ontwikkeling en groei van je medewerker;
  • Geef complimenten: Ieder mens is gevoelig voor een schouderklopje, dat geldt ook voor je medewerkers. Onthoud: dat wat je aandacht geeft, groeit! Een kleine moeite, met grote positieve gevolgen;

En een gratis 4e tip:

  • Stel (haalbare) doelen: Stel SMART doelen (Specifiek, Meetbaar, Attractief, Realistisch, Tijdsgebonden). Dit geeft richting aan je team, en zorgt ervoor dat productiviteit en bevlogenheid toeneemt. Denk er ook aan je medewerkers te betrekken bij de doelen: mensen worden het meest gemotiveerd door hun eigen ideeën!

 

Meten is weten

Het is erg lastig om op voorhand te bepalen waar voor jouw organisatie en jouw team de verbeterpunten liggen. Om die reden is het belangrijk om eerst aan je medewerkers te vragen waar de uitdagingen liggen.

Dat doe je niet door ze lastig te vallen met een uitgebreide enquête (‘Heeft u 8 minuten van uw tijd voor deze 23 vragen?’). Daar gaan je mensen geen zin in hebben, en dat ga je merken in zowel het antwoordpercentage als in de kwaliteit van de antwoorden.

Dat doe je wél door laagdrempelig feedback te vragen en vervolgens in actie te komen op de gegeven feedback. Lees dit artikel op LinkedIn als je meer informatie wilt over effectief, laagdrempelig feedback vragen én ontvangen.

 


 

Verder praten?

Wat vond je van de 3 tips om met bevlogen medewerkers beter te presteren?

Ik praat graag 1:1 verder met je om jouw situatie te bespreken. Sta je daarvoor open?
Via deze link zie je mijn agenda en kun je een virtuele kop koffie inplannen.

 

Founder askemo