De 5 belangrijke HR-trends voor het najaar van 2023

 

Als HR manager is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, aangezien het landschap voortdurend verandert. Ik zie vijf cruciale trends voor het komende najaar die je aandacht verdienen. Deze HR-trends bieden niet alleen inzicht in de toekomst van HR, maar stellen je ook in staat om goed voorbereid te zijn op 2024 en effectief met je personeel om te gaan. In deze blog bespreek ik deze trends en leer je hoe je ze succesvol kunt implementeren binnen jouw organisatie.

HR Trend 1 – Artificial Intelligence

Ook jij, als HR manager, gaat er niet aan ontkomen: de intrede van kunstmatige intelligentie. Zoals vaker bij nieuwe ontwikkelingen heb je de keuze om er pro-actief mee om te gaan, of juist eerst de kat uit de boom te kijken. Uit een LinkedIn poll van September 2023 kwam naar voren dat 55% van HR professionals AI al regelmatig gebruikt. Een derde geeft aan zich er nooit in te hebben verdiept en 5% denkt AI niet nodig te hebben.

“Je hebt geen dure consultants meer nodig en geen weken doorlooptijd”

AI heeft zeker uitdagingen en risico’s, met name op ethisch en privacy-vlak. Maar de mogelijkheden zijn te groot om het te laten liggen. AI kan je enorm veel tijd besparen op routinematige klusjes, tijd die je 1:1 aan je medewerkers kunt besteden. Daar zit de echte winst. Een goed voorbeeld is de optie om resultaten van je MTO met één klik om te zetten naar concrete actiepunten. Je hebt geen dure consultants meer nodig en geen weken doorlooptijd!

HR Trend 2 – Employee Experience

Visma Nmbrs kondigt eind 2022 in dit blog al aan dat de werknemerservaring steeds belangrijker wordt. Naast flexibel werken kiezen werknemers bijvoorbeeld ook steeds vaker voor een organisatie die past bij de eigen normen, waarden, ethiek en politiek. Daarbij moet een organisatie in de ogen van de werknemer investeren in de fysieke- en mentale gezondheid, zoals teambuildingsactiviteiten of individuele welzijnsgesprekken.

Behandel in die gesprekken als HR manager de persoonlijke- en professionele behoeften met de medewerker en de kans wordt aanzienlijk vergroot dat de medewerker minder verzuimt, bij de organisatie blijft en betrokken en bevlogen wordt en blijft.

HR Trend 3 – Het einde van het traditioneel MTO

Traditioneel gezien werd er jaarlijks (of om de twee jaar) een uitgebreide vragenlijst verspreid onder alle medewerkers. Maar is het niet vreemd, gezien de huidige mogelijkheden, om slechts eenmaal per jaar te peilen en daar dan een heel jaar conclusies aan te verbinden? Steeds vaker kiezen organisaties voor een laagdrempelige, kortcyclische uitvraag. De voordelen hiervan zijn duidelijk.

“Steeds vaker kiezen organisaties voor een laagdrempelige, kortcyclische uitvraag”

Je ontvangt altijd actuele feedback. Als werkgever kom je erachter wat er NU leeft bij je mensen. Ook geeft het de mogelijkheid om snel en simpel vervolgvragen te stellen gebaseerd op de resultaten uit je onderzoek. Je hoeft geen jaar te wachten, maar vraagt direct door als een bepaald thema of onderwerp dat nodig heeft. Ook ga je trends zien. Je komt in actie op ontvangen feedback en kunt meteen meten of die actiepunten het gewenste effect hebben.

Wil jij je medewerkers écht helpen, terwijl je tijd bespaart?

Onze klanten zijn HR professionals, net als jij. Met askemo helpen zij hun medewerkers op 7 belangrijke onderdelen als vitaliteit, betrokkenheid en mentaal welzijn. Bovendien zien ze of de acties die ze uitzetten ook werken. Dit komt omdat we niet éénmalig een MTO uitsturen, maar juist continu meten. En dat werkt!

HR Trend 4 – De 4-daagse werkweek

Steeds meer bedrijven, ook in Nederland, overwegen een kortere werkweek. Het blijkt namelijk dat de productiviteit niet omhoog gaat bij langere en/of meer werkdagen. Met het vier dagen per week werken wordt eveneens op de operationele kosten bespaard, het verzuim loopt terug en het blijkt een positief effect te hebben op het aantrekken en werven van nieuwe medewerkers. Bovendien draagt dit bij aan het werkgeluk, omdat het je weekend verlengt.

 

 

HR Trend 5 – Het perfectioneren van hybride werken

De eerste berichten sijpelden afgelopen jaar al door: bedrijven die thuiswerken weer afschaffen of aan banden leggen. De afgelopen 3 jaren hebben werknemers de voordelen kunnen ervaren van thuis- en hybride werken. Ruim 70% medewerkers werkt inmiddels wel eens vanuit huis.

Het perfectioneren van deze werkvormen wordt een prioriteit om medewerkers te werven én te behouden. De flexibiliteit die erbij komt kijken zal niet snel meer worden opgegeven door medewerkers. Dit brengt een reeks HR-uitdagingen met zich mee, zoals een goede samenwerking, vertrouwen en ook de zichtbaarheid van de werknemers. Met dat laatste wordt bedoeld dat het lastig is voor HR managers fysieke inzage te krijgen in hoe de medewerker in zijn of haar vel zit, wat goed gaat en waar tegenaan wordt gelopen.

Kortom, het optimaal laten verlopen van hybride- en thuiswerken moet de komende tijd worden geperfectioneerd, in het voordeel van werkgever én werknemer.

 

Samengevat

De stem van de medewerker wordt steeds belangrijker. Zorg er daarom voor dat jij luistert naar die stem. Dat doe je door in contact te blijven, door actuele en relevante onderwerpen bespreekbaar te maken en je beleid daarop aan te passen.

De 150+ klanten van askemo zijn HR professionals die dit begrijpen. Zij staan continu in verbinding met hun medewerkers en hebben de tools in handen om écht het verschil te maken voor die medewerkers. Ongewenst en onverwacht verloop minimaliseert, en ze houden meer tijd over.

Founder askemo