Een MTO is prima. Als je ook vasthoudt aan communicatie per postduif.

Medewerkerstevredenheid evolueert. En dat is maar goed ook. Salaris en functietitel, dat waren simpel samengevat de twee belangrijkste componenten als het ging om medewerkerstevredenheid. Gelukkig is er al jaren een kentering gaande, en wordt door organisaties veel breder gekeken. Tevredenheid werd betrokkenheid, en vervolgens bevlogenheid. De termen werkgeluk en vitaliteit werden geïntroduceerd.

Binden en boeien is cruciaal

Ondanks dat deze termen soms als containerbegrippen worden gebruikt, en daarmee waarde dreigen te verliezen, staat als een paal boven water staat dat een brede blik nodig is om de beste mensen te binden en te blijven boeien.
De tevredenheid van medewerkers staat veel meer in verband met gezondheid, fysiek én mentaal. Daarnaast is de werk-privé balans steeds belangrijker voor medewerkers. Tenslotte wordt plezier en voldoening in het werk als belangrijk ervaren. Zorg ervoor dat jij als werkgever inspeelt op deze wensen van je medewerkers.

 

 

Investeer in werkgeluk

Als werkgever investeer je dus in het werkgeluk van je medewerkers. Zorg er allereerst voor dat je jouw medewerkers waardevol werk biedt. Medewerkers zijn op zoek naar betekenisvol werk. Uit onderzoek blijkt dat de drie gelukkigste beroepen hoveniers, kappers en loodgieters zijn. Waarom? Een aantal zaken komt terug:

  • Zij zien hun werk zien als waardevol en ervaren autonomie. Verantwoordelijk zijn voor je werk en zelf je regels kunnen bepalen is belangrijk voor het ervaren van geluk.
  • Het ontvangen van positieve feedback levert een belangrijke bijdrage aan geluk. De hoog scorende beroepen geven stuk voor stuk eerst iets aan anderen, die vervolgens direct hun dankbaarheid tonen. Iets aan iemand anders geven en dankbaarheid ervaren maakt gelukkig.
  • Investeren in hechte relaties is belangrijk voor het geluk van medewerkers. Het contact met klanten speelt hier een cruciale rol in. Zorg ervoor dat je de medewerkers in hun kracht zet om zo aan succesvolle relaties te bouwen.

Geluk is niet hetzelfde als leuk. Een voorbeeld: natuurlijk kan een dartbord helpen. Maar als er geen uitdagende, fijne sfeer hangt gaat niemand een pijtje gooien.

En tot slot, doe geen aannames. Vraag om feedback en gebruik die feedback om bottom-up verandering tot stand te brengen. Hang dat dartbord op als mensen erom vragen, niet omdat de directie het een goed idee vindt.

Bevlogen medewerkers vliegen niet uit

Een medewerkerstevredenheidonderzoek wordt door 40% van je medewerkers ingevuld. Dat betekent dat meer dan de helft van je medewerkers dus geen feedback geeft. Dat kan beter!

Roel Schellekens bespreekt waarom je meer en betere feedback krijgt als je het aantal vragen beperkt, maar de frequentie laat toenemen. Je ontvangt praktische tips om je feedbackstrategie laagdrempelig te optimaliseren zodat je meer en betere feedback van je medewerkers krijgt.

Vraag continu

Uiteindelijk is luisteren het belangrijkst. Luisteren naar je medewerkers, laat ze vertellen wat ervoor nodig is, en acteer daarop.
De wereld beweegt sneller, informatie is real-time beschikbaar en ook de arbeidsmarkt beweegt sneller dan voorheen. Een medewerker die vandaag gelukkig is kan zomaar vertrekken naar de concurrent over vier maanden.
Stel dus niet alleen een bredere set vragen, kies er ook voor om continu te vragen. Houd het laagdrempelig en motiveer je medewerkers om feedback te geven.

 

 

 


 

Meer weten?

Benieuwd hoe wij met askemo het werkgeluk bij meer dan 200 bedrijven verhogen? We gaan graag samen met jou aan de slag om meer inzichten te krijgen op basis van meer en betere feedback van je medewerkers!

Ik praat graag 1:1 verder met je om jouw situatie te bespreken. Sta je daarvoor open?
Via deze link zie je mijn agenda en kun je een virtuele kop koffie inplannen.

 

Founder askemo