Bedrijfsbiografie

Design Academy Eindhoven (DAE) is een van ‘s werelds beste designscholen. Creatieve studenten van over de hele wereld volgen hier verschillende bachelor- en masteropleidingen. Volgens HR-manager Evelyn Janssen leven we in de ‘eeuw van designen‘. Designen helpt je op een andere manier naar de wereld kijken en oplossingen aandragen. Welke oplossingen ze bij DAE zien in het kader van medewerkersbetrokkenheid, hoor je van Evelyn.

“Met een tool als askemo bereik je iedereen, niet alleen zij die het hardst roepen.”

 

Evelyn, het beste designonderwijs. Hoe houd je zo’n bedrijf draaiende?

“De groep van 145 medewerkers bestaat uit onderwijscoördinatoren, werkplaats instructeurs, tutoren en uit medewerkers in de ondersteunende diensten als ICT, HR, facilities, administratie en communicatie etc. Met elkaar willen we een zo gezond mogelijk en fijne werkplek creëren waarbij we allemaal zo goed mogelijk tot ons recht komen. Vanuit HR zorgen we voor een sociaal veilige omgeving waar we met meerdere culturen kunnen samenwerken. “

“Een zo gezond mogelijk en fijne werkplek met elkaar creëren waarbij we allemaal zo goed mogelijk tot ons recht komen. Dat is ons belangrijkste doel.”

Dan komt er heel wat op het bordje van HR te liggen…

“Het onderwijs vindt plaats op een andere verdieping dan waar het ondersteunend personeel werkt. Naast dat we ander werk doen, is er dus ook een fysieke afstand. Het is hierom belangrijk dat aan tutors wordt gevraagd waar hun behoeften liggen. Om deze input op te halen zijn we met askemo gestart.”

 

 

Inmiddels een ruim jaar verder. Waar zitten de leermomenten? 

“Op de eerste plaats is input ophalen niet genoeg en zetten we askemo ook in als dialoogstarter. We hebben de afgelopen tijd geleerd om kortcyclischer te werk te gaan. We gaan met de verzamelde input niet eerst naar de directie maar bespreken het gelijk binnen het team. Als er te veel tijd zit tussen de verzamelde input en de evaluatie, vervaagt het naar de achtergrond.”

 

En dus werkt iedereen eraan mee…

“We zijn nog niet tevreden met de respons van 30 á 40 procent. Het is wel verschillend per afdeling hoe actief medewerkers input leveren. We willen de onderwijzende medewerkers bereiken, maar doordat zij o.a. hele dagen voor de klas staan en daarnaast vaak hun eigen praktijk runnen, bereikten we ze helaas minder goed dan gehoopt. We gaan nu starten met om de week vier vragen stellen, in plaats van twee keer per week een vraag.”

Hoe blijf je alert op de betrokkenheid?

“We hebben nog niet alles in de finesse uitgewerkt en zullen blijven evalueren met een diverse groep. Tot nu toe zijn de reacties positief. De ondersteunende medewerkers geven aan dat het een fijne tool is die ze snel in de lift kunnen invullen. Ze vinden alleen het design niet zo aansprekend… haha.”

 

 

Wat is er voor jullie veranderd sinds askemo?

“Wat ik voorheen merkte is dat de dialoog vooral plaatsvond tussen leidinggevenden. Met een tool als askemo bereik je iedereen, niet alleen zij die het hardst roepen. Laatst werd ik gebeld door iemand die potentieel met askemo wilde gaan werken. Ik zei dat ik fan ben om twee redenen: het gebruiksgemak en de mensen die er werken. Zij maken voor mij het verschil en ik ben alleen maar lof over ze.”

 


 

Zoek jij net als Evelyn ook een geautomatiseerde, laagdrempelige manier om meer inzichten te krijgen in wat er leeft bij jouw medewerkers?

In minder dan een half uurtje laten we je askemo zien tijdens een online kennismaking met één van onze andere Feedback Experts.

👉  Plan nu jouw kennismaking in!