Leer van de CIA hoe jij je werkplek saboteert

Laten we teruggaan in de tijd.. Naar 1944 om precies te zijn, oorlogstijd.

De CIA verspreid via soldaten een pamflet onder verzetsmensen en burgers in bezette gebieden: de ‘Simple Sabotage Field Manual’. In 32 pagina’s deelt de CIA instructies over hoe zij hun land (lees: de bezetter) konden verzwakken door de productiviteit op de werkplek te verminderen. Het document begint met uitleg over sabotage en over het nut, gaat vanuit daar naar voorbeelden als het moedwillig laten verdwijnen van wc-papier en gaat al snel over tot concrete acties die je kunt uitvoeren om de boel te frustreren en te vertragen.

 

Het is schokkend en grappig tegelijk. De instructies om te saboteren zijn in 80 jaar geworden tot standaardgedrag in veel organisaties, maar dan niet met het doel waarvoor ze geschreven zijn.

De CIA maakt onderscheid tussen algemene instructies, instructies voor leidinggevenden en instructies voor medewerkers. Mocht je jezelf of anderen herkennen in de onderstaande instructies, ben je zeker niet de enige. Wel is het belangrijk om hiervan bewust te zijn en te streven naar verandering. Lees maar mee…

Het MTO dat je organisatie in beweging krijgt

Met askemo zet jij een wetenschappelijk gevalideerd MTO uit, vriendelijk voor jou en voor je collega’s. Geen lange, saaie enquêtes. Wel korte uitvragen met het hoogste antwoordpercentage in Nederland. Medewerkers geven snel en eenvoudig antwoord, vergelijkbaar met een 'Tikkie'.

Algemene instructies

Onderstaand lees je 8 algemene punten hoe je de boel saboteert binnen jouw organisatie:

 1. Accepteer geen short-cuts, alles moet zo langdradig mogelijk.
 2. Geef lange speeches. Praat zo vaak en zo uitgebreid als je kunt.
 3. Stel werkgroepen en commissies voor, accepteer niet dat er direct besluiten worden genomen.
 4. Breng irrelevante kwesties ter sprake.
 5. Onderhandel over de exacte bewoordingen van communicatie, notulen en besluiten.
 6. Kom opnieuw terug op beslissingen die al eerder genomen zijn.
 7. Geef aan dat je ‘redelijk’ wilt zijn en verlang ‘redelijkheid’ van alle anderen, toon begrip voor alle meningen.
 8. Trek de juistheid en de geldigheid van elke beslissing in twijfel.

Ter verduidelijking: deze punten moet je dus vermijden als je een gezonde, effectieve bedrijfsvoering nastreeft.

Hoeveel van deze punten herken jij binnen je organisatie?

 

Instructies voor managers

De field manual gaat ook in op specifieke instructies gericht op managers en leidinggevenden. 14 punten worden genoemd in de manual, ik noem hieronder mijn top 6 manieren om als manager een gezonde bedrijfsvoering te frustreren:

 1. Sta erop dat alles schriftelijk gebeurt.
 2. Stel eindeloos vragen en voer lange gesprekken over opdrachten die je geeft.
 3. Begin bij het verdelen van werk bij de onbelangrijke taken
 4. Eis perfect werk bij relatief onbelangrijke producten.
 5. Houd vergaderingen wanneer er belangrijker werk te doen is.
 6. Vermenigvuldig de procedures en stel extra goedkeuringen in.

Herken jij bovenstaande punten bij leidinggevenden waar je voor gewerkt hebt? Of misschien wel bij jezelf…?

Instructies voor werknemers

De sabotage-instructies voor werknemers komen ook aan bod in 10 stappen. Ook hier mijn top 5:

 1. Werk langzaam. Bedenk manieren om het aantal handelingen dat nodig is voor je werk te verhogen, zodat dit je meer tijd kost.
 2. Verzin zoveel mogelijk onderbrekingen voor je werk.
 3. Stel veel onnodige vragen, en sta erop dat werkinstructies worden herhaald.
 4. Doe je werk slecht en geef de schuld aan slechte tools, machines of andere randvoorwaarden.
 5. Deel je ervaringen of skills niet met collega’s, hou het voor jezelf.

Ook nu weer de vraag: is bovenstaande herkenbaar?

 

CIA infiltratie op de moderne werkplek?

In alle eerlijkheid, ik zag bovenstaande punten dagelijks toen ik nog voor een Corporate werkte. Bij leidinggevenden, bij collega’s en, ja, ook bij mezelf. Het was verweven in de bedrijfscultuur en in de mores.

Als eigenaar van askemo hoop ik zo lang mogelijk weg te blijven bij deze punten. Dat doe ik door vrijheid te geven en verantwoordelijkheid ervoor terug te vragen. 

En door in te grijpen als ik het toch zie gebeuren. Dat hoeft niet vervelend te zijn, constructief ingrijpen op basis van overleg en consensus kan ook!

Helpt dat laatste niet?

Dan stel ik voor dat ze een sollicitatiebrief moeten richten aan de CIA… 😉

 

PS. Mijn laatste tip…

Herken je één of meerdere van bovenstaande punten? Deel dit blog met collega’s voor je volgende overleg of vergadering en gebruik het als inspiratie om verandering op gang te brengen.

 

Founder askemo