De 7 thema’s voor bevlogen medewerkers

 
Askemo hanteert 7 thema’s om bevlogenheid van medewerkers te meten en te optimaliseren.
De keuze voor ‘bevlogenheid’ is een bewuste. We kijken verder dan ’tevredenheid’, er is namelijk een behoorlijk verschil tussen een tevreden medewerker en een bevlogen medewerker, met name in gedrag. Voordat je verder leest maken we je dan ook graag bewust van het verschil tussen beiden.

Een tevreden medewerker is gelukkig in zijn werk en werkomstandigheden. Hij is blij met zijn collega’s en gelukkig met de arbeidsvoorwaarden. Zijn werkzaamheden voert hij uit zonder zich bovenmatig in te spannen. Kernwoorden zijn: routinematig, reactief en passief. Een tevreden medewerker remt de groei van je organisatie niet af, maar is ook niet degene die zich actief inspant om de groei te optimaliseren.

Een bevlogen medewerker wil (door-) groeien. Daarnaast geniet hij van het proces dat daarbij komt kijken, en haalt er zelfs energie uit. Hij heeft duidelijke doelen en wil die realiseren binnen de organisatie waar hij actief is. Behaalde resultaten maken hem trots en hij stimuleert collega’s tot eenzelfde mindset. Kernwoorden zijn: energiek, actief, ambitieus. Een bevlogen medewerker is continu bezig de groei van je organisatie te optimaliseren.

Daarnaast ligt er een minstens zo grote rol voor de werkgever. Zij hoort een bevlogen werkgever te zijn voor alle medewerkers. Om die reden werken de genoemde thema’s altijd twee kanten op. In ons onderzoek vragen we de medewerker dan ook bewust naar de rol van de werkgever en van de direct leidinggevende.
 

Betrokkenheid

Onder betrokkenheid verstaan we de mate waarin de medewerker onderdeel wil uitmaken van de organisatie, de mate waarin er trots is en of er sprake is van geloof in de organisatie en haar waarden.
Betrokkenheid is dan ook een belangrijke voorspeller van loyaliteit.
 
Een betrokken werkgever waardeert haar medewerkers en heeft oprechte aandacht voor de medewerker als persoon.
 

(Persoonlijke) groei

Jezelf (blijven) ontwikkelen is cruciaal, dat doe je door uitdaging in je werk te hebben en door die uitdaging aan te gaan.
Persoonlijke groei bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste het beeld dat je hebt van je groeimogelijkheden en ten tweede de manier waarop je nu aan je eigen vaardigheden werkt en hebt gewerkt in het verleden.
Als medewerker heb je hier zelf een grote rol in door je pro-actief in te zetten en eigenaarschap te nemen. Als werkgever faciliteer je de groei van de medewerker.
 

Inclusiviteit

Krijgt iedereen binnen je organisatie dezelfde kansen en mogelijkheden? Worden gelijke gevallen gelijk behandeld, en ongelijke gevallen ook ongelijk? Dat is de basis van inclusiviteit.
 
Het gaat over omgaan met leiderschap, macht, privileges, conflicten, verschillen en overeenkomsten. Met als doel: effectief samenwerken met verschillen en elkaar met een open mind versterken. Diversiteit gaat vooral over ‘de mix van de verschillen’, inclusiviteit gaat erover hoe we met deze mix omgaan. Diversiteit gaat over aantallen en percentages. Inclusiviteit gaat over gedrag, waarden en spelregels. Als je alleen aandacht geeft aan het vergroten van diversiteit in een team of organisatie, en niets doet aan het verbeteren van inclusiviteit, dan is er een risico dat je de plank misslaat.

Binnen de organisatie gaat ‘inclusiviteit’ over de veiligheid die aanwezig is een ander geluid te laten horen, die veiligheid kan zowel fysiek als mentaal zijn. Het gaat ook over de mate van acceptatie, ongeacht iemands achtergronden.
 

Mentaal Welzijn

Er zijn veel definities en indicatoren die onder de verzamelnaam ‘mentaal welzijn’ worden gebruikt. Mentale gezondheid is dan ook een breed begrip.

Wij hanteren de volgende definitie, gebaseerd op die van het Trimbos-instituut uit 2022: “Mentaal welzijn is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen in de organisatie en hoe je omgaat met de uitdagingen op de werkvloer“. 

Iedereen is wel eens onzeker door zaken als stress, drukte of het ontbreken van een doel. Dat is niet erg. Door naar je mentaal welzijn te kijken krijg je inzage in je zelfbeeld. Dat kan ervoor zorgen dat je steviger in je schoenen staat en je het beste uit jezelf kunt halen. Dat is de reden dat we mentaal welzijn opnemen in ons onderzoek.
 

Samenwerken

Hoe zetten jij en je collega’s zich gezamenlijk in om jullie doelen te bereiken? Binnen dit thema bekijken we hoe jij naar het team kijkt waarin je werkt, delen jullie bijvoorbeeld dezelfde doelen? Ook is het belangrijk om samenwerking niet te verwarren met ‘gezelligheid’. Natuurlijk is het fijn als het leuk is, maar in een goede samenwerking durf je elkaar ook de waarheid te vertellen en is er respect voor iedereen.
 

Vitaliteit

Mentale en fysieke fitheid zorgt voor een positief effect op gedrag en prestaties, op het werk en zeker ook daarbuiten. Ten onrechte wordt vitaliteit verward met (alleen) fysiek fit zijn. Wij onderscheiden 3 componenten: ten eerste, de veerkracht om iedere uitdaging te overwinnen; ten tweede, de fysieke energie om een taak uit te voeren; en ten derde, de motivatie om persoonlijke doelen te bereiken.
 

Werkplezier

Gelukkige medewerkers presteren beter, zijn minder vaak ziek, blijven langer bij je en zijn de beste ambassadeurs voor iedere organisatie. Om die reden staat werkplezier (of werkgeluk) hoog op de agenda bij de meeste werkgevers. De werkgever, de leidinggevende en de medewerker hebben alledrie een belangrijke rol om werkplezier te bevorderen. Onze definitie van werkplezier ontlenen wij graag aan de definitie van auteur Alexander Kjerulf: “Werkplezier is het plezier dat je ervaart dóór je werk“.